محمد رضا صفايي

مدرك تحصيلي :ديپلم

پست سازماني: كارپرداز معاونت دانشجويي

 سيف الله اكبرزاده

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس

سمت:كارپرداز معاونت دانشجويي

وظايف محوله كارپردازي:

 

  1. پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
  2. پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
  3. تلاش و دقت براي گزينش بهترين نوع كالا و مواد براي خريداري
  4. تهيه نمونه كالا و ارائه به سرپرست مربوطه براي تطبيق با مشخصات آن
  5. كسب آگاهي دقيق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمينان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
  6. پيگيري و اقدام جهت حمل اجناس خريداري شده به انبار
  7. تحويل اجناس خريداري شده به انبار و دريافت رسيد
  8. دريافت استعلام بها پس از تأمين اعتبار و دريافت تنخواه‌گردان لازم
  9. تنظيم سند هزينه از اجناس خريداري شده برابر با فاكتور
  10. ارائه اسناد و دريافت مجدد تنخواه‌گردان
  11. واريز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد
  12. اقدام در مورد ثبت اجناس خريداري شده در دفاتر مربوطه
  13. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق