تاریخ انتخاب اتاق سال تحصیلی97-96
1396/5/16
اطلاعیه اقامت در مجتمع رفاهی ساحلی دانشگاه مازندران در ایام تابستان
1396/3/29
مهلت مجدد برای ثبت نام خوابگاه سال تحصیلی 97-96
1396/3/16
اطلاعيه صندوق رفاه دانشجويان كشور در خصوص "ثبت وام ويژه دکتری دانشجويان
1396/3/13
اطلاعيه شماره(3) قابل توجه دانشجويان متقاضي خوابگاه نيمسال اول 97-96
1396/3/10
اطلاعیه مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص پذیرش عضو جهت تشکیل "کمیته همیاران سلامت روان"
1396/2/31