اخبار > بازدید رئیس مرکز بهداشت دانشگاه از سرای دانشجویی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


٠٨:٢١ | 1399/09/25

گروه خبری: اخبار صفحه اصلی

شماره خبر: ٢٧٤٣٠

تعداد بازدید: 469

بازدید رئیس مرکز بهداشت دانشگاه از سرای دانشجویی

بازدید رئیس مرکز بهداشت دانشگاه از سرای دانشجویی

 دکتر کلانتری رئیس مرکز بهداشت دانشگاه در تاریخ 1399/9/22 از سرای دانشجویی بازدید بعمل آوردند. طی این بازدید موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

1-نظافت راهروها، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه

2-آگاهی و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط پرسنل

3-اتاق های ایزوله در مکان مناسب پیش بینی شده بود.

4-رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت

5-تب سنجی و معاینه دوره ی برای دانشجویان حاضر انجام شد.

6-عملکرد بهداشتی مسئولان خوابگاهمورد بررسی قرار گرفتخروج