پیام تقدیر، تشکر و تبریک معاون دانشجویی دانشگاه مازندران
1395/12/28
اطلاعیه پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی نیمسال اول 96-95
1395/12/17
همایش دانشجویی "پویش ملی ازدواج مناسب، سالم و پایدار"
1395/12/7
قابل توجه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی
1395/12/1
همایش نقش حمایت های اجتماعی در درمان و پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر نقش خانواده
1395/11/26
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه برای نیمسال دوم 96-95
1395/11/12