اطلاعیه تغییر برنامه غذایی روز دوشنبه 14 اسفند
1396/12/12
تمدید مهلت درخواست انصراف و تجدید اقامت خوابگاه برای نیمسال دوم 97-96
1396/10/30
ثبت درخواست وام برای نیمسال دوم تحصیلی 97-96
1396/10/30
توزیع غذا در ایام فرجه در خوابگاه حضرت زینب(س)
1396/10/9
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه برای نیمسال دوم 97-96
1396/10/6
اطلاعیه تمدید و انصراف از خوابگاه (ویژه نیمسال دوم 97-96)
1396/10/6