كارشناس شوراي موارد خاص دانشگاه

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 کارشناس شوراي موارد خاص دانشگاه:

حشمت اله حسین پور


شرح فعالیت ها:

کمیسیون موارد خاص دانشگاه زیر نظر معاونت دانشجویی فعالیت می نماید . وظیفه این کمیسیون کمک به دانشجویانی است که جریان تحصیل آنها به هر دلیلی با مشکل مواجه شده و حل آن با مقررات وآیین نامه های آموزشی موجود ممکن نمی باشد موضوع آنها در کمیسیون موارد خاص دانشگاه که مطابق با آیین نامه و در صورت ضرورت، هر 15 روز یکبار، در حوزه ریاست یا دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار می گردد.

اعضای شورای موارد خاص دانشگاه متشکل از رییس دانشگاه ،معاون دانشجویی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر آموزش دانشگاه و2 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران، به تشخیص و دعوت ریاست محترم دانشگاه (رییس امور شاهد و ایثارگران و مدیر فرهنگی در دانشگاه مازندران) می باشد.

اختیارات کمیسیون موارد خاص دانشگاه

- کمیسیون موارد خاص به پرونده دانشجویان ذیل رسیدگی خواهد کرد . این دانشجویان می توانند درخواست خود را با ذکر دلائل مثبته و مدارک لازم به صورت اسکن شده، به انضمام فیش حق بررسی کمیسیونی که مبلغ و شماره حساب آن در سایت معاونت دانشجویی درج گردیده است، به سامانه سجاد مراجعه و جهت بررسی درخواست توسط سرپرست این کمیسیون، ثبت نام نمایند و خواستار بررسی پرونده ارسالی خود شوند.

- دانشجویانی که امکان رسیدگی به موضوع درخواست آنان در اداره آموزش وجود نداشته و تقاضای آنان خارج از اختیارات آیین نامه آموزشی می باشد .

- دانشجویانی که به هر دلیل منع آموزشی داشته ودر مرحله اخراج از دانشگاه قرار گرفته اند.

- دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به ثبت نام در موعد مقرر تقویم آموزشی نشده و نامه عدم مراجعه آنان صادر گردیده است.

دانشجویان سهمیه شاهد وایثارگر پس از بررسی در کمیته شاهد و ایثار دانشگاه در صورت عدم امکان کمک از ناحیه اداره آموزش یا شورای آموزشی.

- آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که شرایط تعریف شده در سامانه نقل و انتقال وزارت علوم را ندارند و دارای مشکلات خاص می باشند.

کلیه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که با داشتن دلایل خاص درخواست مهمان یا انتقال دارند.

- دانشجویان متقاضی افزایش سنوات مازاد بر سنوات آموزشی تعریف شده در تمامی مقاطع

ساعات پاسخگويي تلفني روزهاي يكشنبه و دوشنبه از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر

شماره فاکس دفتر معاونت دانشجویی 01135333701 می باشد.