كارشناس ورزش قهرماني خواهران

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

نام و نام خانوادگی: فریده  علی زاده

سمت : کارشناس تربیت بدنی دختران  از سال 1383  تا  کنون

رزومه علمی و تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت ورزش ( دارای 3مقاله چاپ شده و 2 مقاله پذیرش شده در حیطه مدیریت ورزش  و نویسنده 2 مقاله در دست داوری)

شماره تماس : 01135302252


شرح وظایف :

1-     برنامه ریزی، برگزاری و نظارت  بر مسابقات درون دانشکده ای، بین دانشکده ها  و خوابگاههای دانشجویی دربخش بانوان.

2-     انجام کلیه مکاتبات اداری (ساتنا)

3-     برنامه ریزی، برگزاری و نظارت  بر مسابقات جشنواره ورزش های همگانی و بومی – محلی در خوابگاههای دانشجویی دربخش بانوان.

4-       تدوین برنامه مسابقات ورزشی دانشگاه  براساس برنامه تنظیمی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5-        تشکیل و تدارکات لازم جهت انتخاب تیم‌های ورزشی و شرکت در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فدراسیون های ورزشی

6-        اعزام تیم‌های ورزشی  بانوان برای شرکت در مسابقات منطقه ای ، کشوری و المپیادها

7-       برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری برای دانشجویان و کلاسهای ارتقاء مربیگری

8-        نظارت بر تمرین تیم‌های ورزشی دانشگاه

9-        پیگیری در تأمین تجهیزات  ورزشی مورد نیاز دانشگاه

10-     تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز میزبانی مسابقات

11-    امور مربوط به اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات دربخش بانوان

12-    نظارت بر اجرای مسابقا دربخش بانوان.

13-    هماهنگی مربوط به مربیان تیم های ورزشی دختران.

14-    همکاری در برنامه ریزی کلاسهای مختلف فوق برنامة آموزشی در رشته های فعال ورزشی دانشجویان  دختر.