كارشناس ورزش قهرماني برادران

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

شماره تماس : 01135302250


شرح وظایف:

1-     تدوین برنامه  های سالانه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

2-     سازماندهی کلاسهای فوق برنامه دانشجویی

3-     سازماندهی و نظارت برعملکرد مربیان حق التعلیم رشته های ورزشی دانشگاه

4-     ارائه گزارش عملکرد سالیانه مدیریت  تربیت بدنی

5-     کارشناسی خرید تجهیزات مورد نیاز اعزامها به مسابقات و کلاسهای فوق برنامه.

6-       تدوین برنامه مسابقات ورزشی  پسران دانشگاه  براساس برنامه تنظیمی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7-        تشکیل و تدارکات لازم جهت انتخاب تیم‌های ورزشی و شرکت در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فدراسیون های ورزشی دربخش پسران

8-        اعزام تیم‌های ورزشی برای شرکت در مسابقات منطقه ای ، کشوری و المپیادها  در بخش پسران

9-     برنامه ریزی، برگزاری و نظارت  بر مسابقات درون دانشکده ای، بین دانشکده ها  و خوابگاههای دانشجویی دربخش پسران.

10-     تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز میزبانی مسابقات

11-    امور مربوط به اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات دربخش پسران