معرفي و اهداف مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه مازندران

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

«معرفی مرکز مشاوره دانشجويی دانشگاه مازندران »


ورود به دانشگاه یکی از رخدادهای مهم زندگی است که می تواند زمینه ساز بسیاری ازامکانات رفتاری باشد . نوجوان با ورود به دانشگاه مرحله جدیدی را تحربه می کندکه همواره با رشد قابلیت ها و افزایش توانمندی های اوهمراه است اما در عین حال دانشگاه توانسته  مقتضیات آموزشی وظرفیت های موجود در آن می تواندمحیطی چالش انگیزهمراه با پیچیدگی خاص خود باشد .الزامات تحصیلی ، تکالیف اجتماعی، تصمیم در روابط بین فردی و... همه از جمله عواملی هستند که علاوه بر ایجاد فرصت های آموزشی و رشدی مناسب به منابع فشارزای روانی نیزتبدیل گردد . لذا ورود به دانشگاه مواجهه با پیچیدگی های موجود و بعضاً عدم آمادگی یا آمادگی ناکافی دانشجویان در چگونگی مدیریت و کنترل فشارهای روانی احتمالی ، مسئولان دانشگاه ها را به سمت تاسیس مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی  هدایت نموده است تا علاوه بر آموزش مهارت ها و افزایش توانمندی ها در جهت پیشگیری از فشار روانی و اضطراب به ارائه خدمات درمانی در صورت نیاز بپردازند . در راستای تحقق هدف ذکر شده ، دانشگاه مازندران نیز در چارچوب سیاستگذاری کلان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1374  فعاليت خود را مستقيماً زير نظرمعاونت دانشجويی آغاز نموده است. دفتر مرکزی مشاوره ساختمان بهداشت و درمان واقع در دانشکده علوم پايه می باشد و شعب آن بر اساس يک برنامه تنظيم شده آماده ارائه ی خدمات مشاوره ای به دانشجويان، کارکنان، اساتيد و خانواده هايشان می باشد.

خدماتی که در مرکز مشاوره دانشجويی ارائه می گردد.

الف - خدماتی که جنبه پيشگيری دارند:

-برگزاری سخنرانی توسط اساتيد محترم روانشناسی با تاکيد بر موضوعات مورد نياز دانشجويان.

- برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت برای دانشجويان درجهت ارتقاء سلامت روان.

- انجام آزمون های روانشناختی در جهت کمک به شناخت بهتردانشجويان از خود.

- اجرای پژوهش هايي در زمينه مسايل و مشکلات روانشناختی دانشجويان.

ب- خدماتی که جنب ی  درمانی دارند:

- مشاوره تحصیلی:

مشاوران این مرکز، دانشجویان را در زمینه های تحصیلی از جمله توصیه های لازم جهت پیشگیری از افت تحصیلی، کسب نگرش های موثر پيرامون رشته های انتخابی، کمک به یک برنامه ریزی صحیح درسی جهت استفاده بهینه از وقت، آگاهی نسبت به شرایط انتقال به رشته های دیگر، مهمان شدن و همچنین روش های صحیح مطالعه و یادگیری راهنمایی می نماید.

-مشاوره خانوادگی - اجتماعی:

مشاوره خانوادگی در زمینه های زیر از جمله دست یافتن به یک رابطه ی صحیح و سالم در محیط خانواده، تلاش برای رفع تعارض ها و مشکلات عاطفی در ارتباط با اعضای خانواده به حداقل رساندن اختلاف نظر مراجع با والدین در تصمیم گیری های متعدد برای زندگی آینده، احترام به والدین در جریان کسب استقلال، تسهیل روابط بین فردی و درک متقابل و ... فعالیت می نماید.

مشاوره اجتماعی در زمینه های چگونگی دست یافتن به سازگاری اجتماعی در محیط خانه، خوابگاه و دانشگاه برای رسیدن به یک امنیت روانی مناسب، طرز برخورد با کمرویی می باشد.

- مشاوره ازدواج:

آگاه نمودن فرد دانشجو به موقعیت و شرایط کنونی و بررسی آمادگی های اولیه ضروری برای یک ازدواج مناسب، بررسی و تجزیه و تحلیل معیارهای فرد برای انتخاب همسر مورد نظر و در صورت ضرورت و تمایل دانشجو هماهنگی و مشورت با خانواده وی جهت دست یافتن به یک ازدواج صحیح و سالم.

- مشاوره عاطفی - روانی:

تشخیص و چگونگی برخورد با استرس، اضطراب، افسردگی، وسواس، شخصیت، احساس حقارت و راه های مقابله و درمان آنها.

- خدمات تستی:

اجرای تست های هوش و شخصیت در صورت تشخیص و ضرورت روانشناس بالینی.