اهداف و وظايف مركز بهداشت

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

خدمات پزشکی و مرکز بهداشت دانشگاه از سال 74جنب دانشکده علوم پایه تاسیس و شروع به کار نموده است .مرکز بهداشت دانشگاه همانند سایر مراکز بهداشت دانشگاههای دیگر در امور بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و پیشگیری از بیماریها فعال است.

-برنامه و اهداف مرکز:

اهداف و برنامه های مرکز بهداشت به 2بخش تقسیم می شود.

الف: امور بهداشتی و پیشگیری

ب:امور درمانی

 الف: امور بهداشتی و پیشگیری

1-بازدید بهداشتی از سلف و بوفه ها و خوابگاهها از وظایف مرکز بهداشت می باشد.

2-برگزاری کلاسهای آموزشی ،تهیه و توزیع بروشور و تراکت های آموزشی در مواقع شیوع بیماری ها

ب: امور درمانی

1-ویزیت و مشاوره پزشکی

2-ویزیت و درمان دندانپزشکی

3-پرستاری و پیراپزشکی

4-آمبولانس

 

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مازندران هم اکنون پزشک عمومی، کادرپرستاری( تزریقات، پانسمان، بخیه ) دندانپزشک و تکنسین دندانپزشکی( معاینه) در امر درمان مشغول ارائه خدمات به دانشجویان می باشد. همچنین واحد بهداشت با نظارت های مستمر بهداشتی بر مراکزی چون خوابگاه ، بوفه و سلف ها سعی در ایجاد امنیت بهداشتی دانشجویان دارد. این مرکز با بهره گیری از آمبولانس بصورت تمام وقت جهت موارد ضروری و اورژانس آماده انجام وظیفه می باشد.

روزهای کاری : شنبه تا چهارشنبه  ساعت کاری: وقت اداری

آدرس:جنب دانشکده علوم پایه . شماره تماس :   01135342053