كارشناسان مركز مشاوره

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 

فرانک کشفی

فوق لیسانس روانشناسی عمومی

کارشناس مرکز مشاوره و راهنمایي

شرح وظایف و رزومه کاری

 

نعیمه خاکپور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - ( دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی)

کارشناس مسئول مرکز مشاوره و راهنمایی

ایمیل: N_KHAKPOOR@YAHOO.COM

شرح وظایف و رزومه کاری