رمضان ولي نيا

مدرك تحصيلي: لیسانس مديريت

پست: كارشناس اداره صندوق رفاه

شماره تماس:35302821-011

 

 

قاسم گرگاني فيروزجايي

مدرك تحصيلي: ليسانس تربيت بدني

سمت: كارشناس اداره صندوق رفاه

شماره تماس:35302824-011

-------------------------

نساء جهانیان

مدرك تحصيلي: ليسانس

سمت: كارشناس اداره صندوق رفاه

شماره تماس:35302824-011