رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

  رضا عباسی رستم

 

  سمت: رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویان

 

  مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد حسابداري

 شرح رزومه كاري:

 

    حسابدار دانشکده علوم اقتصادی

    کارشناس آموزش دانشکده علوم اقتصادی و اداری

    کارشناس امور دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

    کارشناس فرهنگی و روابط عمومی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

    کارشناس پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

    کارشناس امور مالی شبانه دانشگاه

    کارشناس مالی حقوق و دستمزد دانشگاه

    کارشناس مالی طرح های عمرانی دانشگاه

    کارشناس دارائی های سرمایه ای دانشگاه

    کارشناس مالی کلیه قراردادهای دانشگاه

    رئیس اداره تعهدات و اعتبارات دانشگاه