محمود گرجی زاده

لیسانس بهداشت حرفه ای


تلفکس: 01135302823

شرح وظایف اداره تغذیه دانشگاه مازندران

  نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد .احتیاج به غذا دائمی است و انسان از بدو تولد تا آخرین لحظات حیات خود در هر سن و شرایطی به غذا و تغذیه وابستگی کامل دارد که امری اجتناب ناپذیر است . 

ارائه وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام بر اساس قوانین ومقررات صندوق رفاه دانشجویان همچنین تجهیز ، نگهداری، نظارت بر توسعه فضای غذاخوری ها و آشپزخانه ها وکنترل کیفی ونظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران غذاخوری ها بر عهده اداره تغذیه می باشد.  

اداره تغذيه دانشگاه از ادارات تابعه امور دانشجويي است كه اصلی ترین وظیفه آن توزیع سه وعده غذای گرم بین دانشجویان می باشد،  همچنین مسئوليت سازماندهي و اداره غذاخوريهاي دانشجويي و کارکنان را برعهده دارد.

 

دانشگاه مازندران داراي سه غذاخوری دانشجویی و دو غذاخوري کارکنان به شرح زير مي‌باشد كه در سه وعده (صبحانه ـ ناهار ـ شام) به دانشجويان سرويس مي‌دهند. ضمنا هر یک سلف سرویس ها دارای یک مسئول سلف نیز می باشد

 

اداره تغذیه :
یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی می باشد که از جمله وظایف و خدمات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود
- نظارت بر انجام صحيح کليه امور وابسته به اداره تغذيه
- پيگيري مسائل و مشکلات اداره تغذيه تا حصول نتيجه مثبت
- درخواست و تهيه وسايل مورد نياز از طريق کارپردازي حوزه به منظور برطرف نمودن کمبودها
- بعنوان نماينده امور دانشجويي، نظارت مستقيم و دقیق بر عملکرد شرکت و پيمانکار طبخ و توزيع غذا دارد
- اعلام گزارش در صورت تخلف و قصور توسط پیمانکار در انجام امور محوله
- تهیه و تنظیم صورت وضعيت ماهانه پيمانکار    
- نظارت بر نحوه اجرای وظایف مسئولین سلف سرویسها و کارکنان
- نظارت بر امر خرید مواد غذایی مصرفی از نظر کیفیت و کمیت

 ــ تهيه اناليزمواد غذايي مورد نيازبراي هريک ازغذاها.  

     ــ تامين بموقع تجهيزات مورد نياز طبخ غذا.   

   ــ نظارت دقيق به ميزان مصرف و کيفيت موادغذايي خريداري شده.                                                                                    
ــ رسيدگي دوره اي به وضعيت بهداشتي محيط غذاخوریها و آشپزخانها 
 
ــ تنظيم برنامه هاي ، ماهانه براي تهيه و سرويس غذا ، سرپرستي و نظارت بر تهيه و نگهداري ، پخت ، توزيع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتي و رژيم غذاها و با در نظر گرفتن مقررات اداري نظارت در انتخاب ، سفارش ، تحويل ، نگهداري مواد غذايي خام و نظارت بر بهداشت مواد غذايي و ارائه خط مشي در زمينه تغذيه و خدمات غذايي                                                       ــ شرکت در تنظيم برنامه هاي مربوط به آموزش تغذيه در سطح عمومي يا اختصاصي.                                                                    ــ نظارت بر امور تهيه مواد اوليه و طبخ غذا در غذاخوریها