مدیر تربیت بدنی: علی جان زاده چناری

پست الکترونیک: a_janzadeh133@yahoo.com

شماره تلفن: 01135302250

شماره فاکس:   01135302252  - 01135302250

سوابق اجرائی:

  • رئیس دبیرخانه دهمین المپیاد ورزشی در دانشگاه های کشور
  • مدیر اجرائی دهمین المپیاد ورزشی در دانشگاه های کشور
  • مدیر اجرائی المپیاد فرهنگی-ورزشی یادواره شهدای دانشگاه های استان مازندران
  • مربی تیم های فوتبال و فوتسال دانشجویان دانشگاه مازندران
  • رئیس انجمن کشتی و کوهنوردی دانشگاه مازندران
  • عضو کمیته ورزش کارکنان دانشگاه مازندران