رئیس مرکز بهداشت

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

شهرام کلانتری درونکلا

مسوول و پزشک مرکز بهداشت دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: دکتری حرفه ای

شماره تماس:01135342053