اطلاعیه مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص پذیرش عضو جهت تشکیل "کمیته همیاران سلامت روان"
1396/2/31
اطلاعیه شماره(2) تمدید مهلت ثبت نام خوابگاه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
1396/2/30
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
1396/2/12
اطلاعیه شماره 2 انتخابات شورای صنفی دانشجویان
1396/2/3
اطلاعیه و زمانبندی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان
1396/1/27
بازدید معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان امور دانشجویان وزارت عتف از پروژه های عمرانی معاونت دانشجویی
1396/1/26