اعلام شماره حساب کمیسیون موارد خاص داخلی
1397/3/6
اطلاعیه ثبت نام وام تحصیلی، ویژه دکتری، توسعه تعاون و وام ضروری مقاطع (دکتری،ارشد و کارشناسی)
1397/3/2
اطلاعیه تغییر برنامه غذایی روز دوشنبه 14 اسفند
1396/12/12
تمدید مهلت درخواست انصراف و تجدید اقامت خوابگاه برای نیمسال دوم 97-96
1396/10/30
ثبت درخواست وام برای نیمسال دوم تحصیلی 97-96
1396/10/30
توزیع غذا در ایام فرجه در خوابگاه حضرت زینب(س)
1396/10/9