اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
1398/6/27
جدول زمانبندی تسهیلات نیمسال اول 99-98 صندوق رفاه دانشجویان
1398/6/26
درخصوص شروع به کار خوابگاهها و سلف ها نیمسال اول 99-98
1398/6/25
قیمت غذای دانشجویی سال تحصیلی 99-98
1398/6/23
تعیین زمان انتخاب اتاق برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
1398/6/21
سومین روز جلسه کارگروه تخصصی جهت انتخاب افراد شایسته برای انجام کار در سلف سریس های دانشگاه مازندران
1398/6/15